Контакт

Бројеви телефона:

026 516 247, секретар и психолог

026 514 232, директор и организатор практичне наставе

026 511 535, школски ресторан

Електронска пошта (e-mail): eusvuk@verat.net

Адреса: Момира Гајића 12, 11320 Велика Плана

Округ: Подунавски